"Naturalnie" o kampanii SDD
Ostatnią edycję kampanii Słyszę Dobre Dźwięki wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. W najnowszym numerze magazynu "Naturalnie", wydawanym przez WFOŚ, znaleźć można podsumowanie podjętych działań.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie spełnia swą misję uczestnicząc w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym i regionalnym, a także ponadregionalnym. I choć słuch może w pierwszym odruchu nie kojarzyć się z ochroną środowiska, to zanieczyszczenie hałasem już tak. A na tym w ostatniej edycji skupiliśmy się w ramach kampanii Słyszę Dobre Dźwięki.

Zachęcamy do zapoznania się z całym numerem magazynu "Naturalnie" tutaj. O samej kampanii na stronach 26-28.
Więcej na temat: Strefa harmonii - konkurs